Osoby akceptujące rezerwację oraz przebywające na terenie obiektu Miodowe Apartamenty są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

 1. Regulamin obiektu Miodowe Apartamenty jest udostępniony na stronie http://www.zatorapartamnety.pl/ oraz w obiekcie.
 2. Od Gości pobierany jest zadatek, który nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych w przypadku rezygnacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem). Rezygnację należy zgłosić drogą mailową na adres pkasperbiuro@gamil.com
 3. Płatność powinna zostać uregulowana przed lub najpóźniej w dniu przyjazdu. Jeżeli Gość zdecyduje się opłacić rezerwację przelewem, będzie ona uznana od momentu zaksięgowania
  środków na koncie. Jeżeli rezerwacja nie zostanie opłacona nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji.
 4. Płatności online można dokonać również za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Wszelkie informacje dotyczące transakcji lub reklamacji określa regulamin zamieszczony na stronie https://www.przelewy24.pl/
 5. Miodowe Apartamenty akceptuje następujące karty kredytowe: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover.
 6. Osoby spoza rezerwacji mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00 do 22:00. Po przekroczeniu limitu godzin zostanie naliczona opłata rezerwacyjna za dodatkowe osoby.
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 8. Apartamenty wynajmuje się na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu a kończy dnia następnego o godzinie 11:00.
 9. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania w miarę dostępności apartamentu. Wszelkie chęci zmiany zakwaterowania należy zgłaszać najpóźniej na dzień przed planowanym przyjazdem/wyjazdem.
 10. Wcześniejsze wykwaterowanie nie jest jednoznaczne ze zwrotem kosztu za niewykorzystany nocleg.
 11. Pozostawienie rzeczy w pokoju po godzinie 11:00 może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty.
 12. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 PLN.
 13. Na terenie całego obiektu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu, wynikające z jego lub odwiedzających go osób, świadomej i celowej ingerencji. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie odpowiada Gość – osoba rezerwująca. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
 16. Obiekt Miodowe Apartamenty świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji obiektu.
 17. Gość ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej w recepcji obiektu lub drogą mailową na adres pkasperbiuro@gamil.com Zgłoszenie powinno obejmować pełny opis sytuacji/ zdarzenia oraz powinno zawierać dane zgłaszającego, datę oraz godzinę. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu.
 18. Obiekt zastrzega sobie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i kontakt z Gościem w celu przekazania informacji drogą mailową, pisemną bądź telefoniczną.
 19. Opłata dodatkowa za utratę lub brak zwrotu klucza zostaje automatycznie naliczona w kwocie 50 PLN.
 20. Miodowe Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, rzeczy i przedmiotów wartościowych
  czy też przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.
 21. Obiekt Miodowe Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa wraz z jego zawartością.
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi oraz ewentualne zniszczenia.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 14 dni, a następnie zniszczone / przekazane na cele charytatywne / oddane do użytku publicznego.
 24. Cena apartamentu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Gość może zamówić dodatkowo płatne sprzątanie oraz wymianę pościeli i ręczników.
 25. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest: Kasper Przemysław Kasperczyk ul Floriana 158, 34-116 Miejsce NIP: 5492284341